This is Our Blog

November 27, 2015
|

Dialogue, yes! Synthetron or CouncilWise?

Screen Shot 2015-12-01 at 10.18.29Met regelmaat krijgen we de vraag van organisaties hoe CouncilWise zich verhoudt tot Synthetron. Vooral als ze al ervaring hebben met het al langer bestaande Synthetron en de abonnering op CouncilWise overwegen om dialoogvoering tot een terugkerende activiteit te maken. Dit motiveert ons om een vergelijking te maken in dit blog. Meld je aan om nieuwe blogs te ontvangen met vergelijkingen tussen CouncilWise en andere instrumenten.

Dialoogvoering
Zowel Synthetron als CouncilWise zijn online oplossingen om met de achterban – interne en externe stakeholders zoals medewerkers en klanten – interactie te kunnen realiseren, om zodoende suggesties, meningen en ideeën boven water te krijgen. Nu online dialoogvoering meer en meer op de voorgrond staat bij directie, HR, ondernemingsraad, branchevereniging, change consultants, etc, is het van belang om een degelijk onderbouwde keuze te maken. Het gaat immers om een strategisch keuze: versterking van de verbinding met de achterban en het realiseren van meer impact, samen, duurzaam.

 

Wisdom of Crowds
Beide oplossingen hanteren de randvoorwaarden om tot meningsvorming van (grote) groepen te komen. Die randvoorwaarden zijn noodzakelijk om de uitkomsten valide te kunnen noemen en beslissingen op te baseren. Deelnemers aan dialogen moeten onder meer onafhankelijk van elkaar hun mening kunnen geven en het proces van meningsvorming moet decentraal zijn georganiseerd, met ruime groepsgrootte. Beide oplossingen zorgen ervoor dat deelnemers volgens een systematiek met een groep andere suggesties in aanraking komen om te beoordelen. We schrijven binnenkort een blog over de ratio en onderbouwing voor de ‘Wisdom of Crowds’, onder meer op basis van het boek van James Surowiecki. Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief.

 

 

Anonimiteit
Beide oplossingen borgen anonimiteit van de deelnemer zodat suggesties veilig gegeven kunnen worden. Ook de geanonimiseerde beoordelingsronde kan daardoor niet beïnvloed worden door (sociale) voorkeuren omdat foto’s en namen ontbreken. Waarin CouncilWise en Synthetron verschillen, is dat de gebruiker van CouncilWise (de uitvrager van de dialoog) kan kiezen voor een anoniem of niet-anoniem rapport. In dat tweede geval weet de deelnemer vooraf dat hij ná afloop weet wie voor zijn bijdrage koos, en voor wie hij bleek te hebben gekozen. Dit versterkt de verbinding: je weet nu wie jouw bijdrage waardeert. Deze transparantie en waardering werkt als ‘positieve psychologie’ heel goed. Sommige onderwerpen kunnen beter tot een volledig anoniem rapport leiden. Nogmaals, in de stemronde waarin deelnemers de bijdragen van een deelgroep beoordelen zijn de getoonde suggesties dus altijd anoniem. Conformisme wordt uitgesloten.

 

Groepsgrootte
CouncilWise kan voor ongelimiteerde aantallen mensen worden gebruikt. Synthetron biedt haar oplossing aan voor groepen tot maximaal 1.000 deelnemers. Onderzoek laat echter zien dat de essentie en trend is om niemand van de betreffende doelgroep uit te sluiten: de medewerker (of klant) wil betrokken worden en niet meer worden overgeslagen. Software kan daar volgens ons elke hindernis wegnemen: CouncilWise is daarom inzetbaar voor groepen die passen bij uw vraagstuk. We hebben klanten die CouncilWise inzetten voor groepen van tientallen en ook 10.000-den. De ‘Wisdom of Crowds’ wordt versterkt door een zo groot mogelijke diversiteit, en die kans is waarschijnlijker bij grotere groepen. Bij CouncilWise kunnen deelnemers die worden uitgenodigd meerdere kenmerken meegegeven worden zodat naderhand op afdelingen, regio’s, wijken, of andere kenmerken diverse filteringen kunnen worden toegepast op de resultaten en de rapportage. Van Synthetron weten we dat niet zeker.

 

Intuïviteit
Software moet simpel zijn. Punt. Hoewel beide producten geen installatie vereisen en niet eens iets gedownload hoeft te worden, moet de ‘interface’ (grofweg: hoe de bediening werkt en ervaren wordt door deelnemer) uitzonderlijk vriendelijk zijn. Hierbij komen sterke verschillen naar voren: Synthetron heeft haar interface in 2009 verbeterd (bron: website Synthetron), terwijl CouncilWise haar interface nog in november 2015 heeft verbeterd, en dit elke 4 weken doet: je gebruikt met CouncilWise dus software die maximaal 4 weken jong is. Deelnemers aan CouncilWise kunnen direct feedback geven op de werking van CouncilWise na hun deelname, hetgeen leidt tot een voortdurend verbeterproces van onze software, en dit stopt niet. Nooit. Deze werkwijze heet ‘agile’ (of daarmee verband houdend ‘scrum’). De rating van deelnemers voor CouncilWise is 4.1 op een 5-puntsschaal. Synthetron biedt de deelnemer een soort dashboard met diverse knoppen, invoervelden, keuzes, etc. CouncilWise biedt 1 invulveld en neemt de deelnemer aan de hand tijdens de beoordelingsronde via 2 eenvoudige, intuïtieve stappen (zie beneden voor stapje 1). De gebruiker heeft in 3 minuten de dialoog gelanceerd, waarna hij of zij niets anders doet dan na de ingestelde deadline het rapport automatisch te ontvangen en resultaat mee te boeken. Gebruikers van CouncilWise waarderen hoog dat voortaan “iedereen een dialoog kan starten”.
Synthetronscreen

Bovenstaand: scherm voor deelnemer Synthetron

Onderstaand: scherm (stapje 1) voor deelnemer CouncilWise

Screen Shot 2015-12-01 at 12.33.42

Tijdschaarste en regelmatige dialoog
Het lijkt op gespannen voet te staan en dat is ook het geval. Mensen hebben minder en minder tijd. De ‘overwhelmed employee‘ is een belangrijke, nieuwe zorg voor organisaties geworden. McKinsey geeft aan dat succesvolle software ’embedded in the daily workflow’ moet zijn. Markten veranderen zo snel dat een jaarlijkse temperatuursmeting bij je stakeholders, zoals medewerkers of burgers, niet langer volstaat. CouncilWise legt extreem weinig beslag op tijd van deelnemers, en is plaats-en tijdonafhankelijk uit te voeren, in de loop van een aantal dagen. Deelnemers hebben enkele keren maar één of enkele minuten nodig en kiezen binnen de door de uitvrager of consultant gekozen deadlines zijn eigen meest optimale moment van de dag. Dit borgt dat regelmatige inzet van CouncilWise en dus regelmatige dialoogvoering zeer rendabel is en geaccepteerd wordt door deelnemers: het verstoort hun werk immers niet. CouncilWise voldoet daarmee aan de eisen die mensen stellen vandaag de dag: eenvoud, kort en inhoudelijk betekenisvol. Synthetron heeft de keuze gemaakt dat haar product gelijktijdig moet worden gebruikt door deelnemers, gedurende (minimaal) een uur. Onze indruk is daarom dat je Synthetron eenmalig gebruikt voor een innovatieve, disruptieve sessie, waarbij deelnemers allen hun werk terzijde kunnen leggen en dat betreffende uur voortdurend, intensief bezig moeten zijn. Dialoogvoering via CouncilWise is tijdonafhankelijk en vergt de laagst denkbare inspanning van deelnemer.

 

Reflectie
Een dialoog via CouncilWise loopt niet noodgedwongen in een uur, maar loopt gedurende een instelbaar dagen. Dit borgt dat introverte mensen, soms meer dan de helft van de mensen, tijd krijgen voor reflectie, tijdens lunch bijvoorbeeld, om eens met een collega rustig over het onderwerp te kunnen spreken, of op een andere manier tot zorgvuldige meningsvorming kan komen. Reflectie dus. Twijfelen. Misschien iets opzoeken. Over nadenken. En dan pas hun suggestie indienen. Ook de beoordelingsronde (het stemmen en motiveren) biedt de deelnemer bij CouncilWise de tijd voor reflectie. Hierdoor komt creativiteit tot volle wasdom. Synthetron lijkt wat ons betreft geschikter voor een ‘hogedruk’ sessie nogmaals waarbij vooral extraverte mensen, in een uur tijd moeten reageren, beoordelen en afronden. Ook dat bevestigt onze indruk dat Synthetron meer ‘disruptief’ en eenmalig wil zijn voor deelnemers die na een uur denken klaar willen en kunnen zijn. CouncilWise biedt ruimte voor reflectie, creativiteit en interactie, ook buiten het instrument om en is meer gericht op de behoefte aan duurzame inzet. Na de inzet van zowel Synthetron als CouncilWise kan management of een consultant uiteraard met het rapport in handen ook andere werkvormen inzetten om resultaten te bespreken en de followup uit te werken. Beide oplossingen werken met partners en consultants, hoewel CouncilWise vanwege de beperkte belasting en intuïtiviteit ook DIY (Do It Yourself) kan worden gebruikt door managers en medewerkers.

 

Portfolio
CouncilWise biedt nu al 4 varianten aan. Dat zijn onder andere de Dialoog en een volledige SWOT analyse. De gebruiker kiest (al dan niet samen met haar consultant) welke variant zij inzet. Ons portfolio ontwikkelt zich zeer dicht op de klant en deelnemers, in een hoog tempo. Eind 2015 en begin 2016 worden opnieuw diverse verbeteringen en verrijkingen toegevoegd. In CounciWise zit meertaligheid, waaronder Engels en Nederlands en binnenkort Mandarijn. Synthetron is al in meer talen beschikbaar zoals Russisch. CouncilWise heeft in bijvoorbeeld Rusland echter momenteel nog geen klanten. Alle talen zijn beschikbaar te maken uiteraard.

 

Prijzen en mogelijkheden
De prijzen van Synthetron zijn ons niet voldoende bekend en daardoor alleen voor jou vergelijkbaar met een abonnement op de Enterprise Versie van CouncilWise. Gelet op de kritische verschillen tussen beide oplossingen raden wij echter aan eerst te beoordelen welke eisen jouw organisatie stelt aan onder meer de gebruikersvriendelijkheid op elk apparaat, plaats-en tijdonafhankelijkheid, geaccepteerde werkbelasting, groepsgrootte en duurzame keuze voor dialoogvoering of eenmalige inzet. CouncilWise biedt een pakketprijs met benodigde features en ruime tegoeden voor meerdere users, meer dan 1.000 respondenten (en dit is additioneel bij te kopen) en een zeer ruim tegoed aan dialogen.

CouncilWise vergelijkt met regelmaat haar oplossingen met die van andere aanbieders. Hiermee willen we jou als lezer vergemakkelijken om keuzes te maken. We bespreken graag met jou wat het beste past bij jullie organisatie en vraagstukken, en vooral, bij jullie mensen.

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief met nieuwe vergelijkingen.

 

Afspraak maken? Neem contact op met: Maurik Dippel, +31 (0)85 – 401 11 61, +31 (0)6 – 11 78 80 47, Maurik@CouncilWise.com