This is Our Blog

February 24, 2015
|

(Dutch) Gevraagd: feedback van medewerkers.

 

Why_Icon-01Hoe zorg je als manager dat medewerkers feedback geven op tal van onderwerpen? Dit is steeds noodzakelijker om een aantal redenen. Ten eerste willen medewerkers invloed hebben (Employee Voice): zij beseffen meer en meer dat zij over informatie beschikken van klanten, slimme inrichting van hun werk en projecten, en van de markt waarin ze actief zijn.

Management en beslissers binnen de organisatie hebben een hopeloze afstand tot die informatie. En een jaarlijkse bespreking met de externe consultant levert nu niet echt de beoogde snelheid van werken en veranderen op die nodig is.

Ten tweede veranderen markten dusdanig snel, dat de manager alle zintuigen en informatiebronnen moet activeren die beschikbaar zijn. Wie kan zich veroorloven iemand over te slaan en een belangrijke bron van informatie mislopen? Nu de noodzaak om medewerkers te betrekken duidelijk is, is het de vraag welke drempels er geslecht moeten worden.

Allereerst moet de manager of beslisser de ramen durven open te zetten en dus toegeven dat hij niet alles zelf weet (wat een opluchting) en de kennis en ervaring van zijn medewerkers durft te omarmen. Bovendien moet hij dit niet eenmalig willen maar als ‘weapon of choice’ in te zetten: het betrekken van medewerkers is geen eenmalig trucje maar de nieuwe manier om de beste ideeën en informatie boven tafel te krijgen en mensen werkelijk te betrekken. Het lastige is vervolgens dat medewerkers in aanwezigheid van managers zich anders opstellen en niet altijd geheel eerlijk zeggen waar het op staat. De manager bepaalt jouw bestaan en inkomen, en op korte termijn jouw volgende taak en project. Liever te vriend houden dus?! Pulakos & O’Leary (2011) maken duidelijk dat psychological safetey essentieel is om performance verbetering tussen manager en medewerker succesvol te maken. Per onderwerp moet de manager dus beslissen of het zich leent om mensen anoniem feedback op te laten geven of niet-anoniem.

De inzet van online instrumenten, zoals CouncilWise, accommodeert gerichte dialogen met de achterban, medewerkers en / of klanten. Geen forum dus, geen enquête dus, maar een gerichte open vraag waar kwalitatief op geantwoord mag worden. Daarna loopt een stemronde op ongefilterde, geanonimiseerde suggesties uit de eerste ronde. Managers, beslissers en organen zoals de ondernemingsraad kunnen hierdoor grote aantallen, verspreid werkende medewerkers betrekken. Met grote regelmaat. Precies wat medewerkers willen en kunnen. Precies wat markten eisen. En daar gaat het om. Interesse in een break-out gesprek over feedback op de werkvloer en van klanten? We plannen graag een afspraak, uiteraard zonder kosten.

Maurik Dippel, co-founder van onder meer www.CouncilWise.com, MyKatch.com, TellMe.Tips en WeBuildCanvas.com.
+31 85 401 11 61, Maurik@CouncilWise.com