This is Our Blog

February 26, 2015
|

(Dutch) Heidag? Wie mag?

Why_Icon-01Vandaag had ik een goede bespreking met een zeer ervaren strategieconsultant. We hebben een open discussie over de mate waarin de achterban wordt betrokken bij analyses over waar een organisatie staat, en wat de richting moet zijn van daaruit. Ik deel graag het volgende. Een van de vragen die ik stelde was: “hoe bepaal je de mensen die bij strategische besprekingen betrokken worden?”

Immers, het heeft consequenties voor allen en informatie om strategische keuzes op te baseren loop je bovendien liever niet mis. Je zou bijna zeggen: iedereen die wil, of in elk geval die 50% die in onderzoek aangeeft ’employee voice‘ te willen krijgen, invloed dus. En niet zomaar: ze weten gewoonweg vaak meer. Toch gebeurt dat doorgaans niet.

Het is ondoenlijk om iedereen op het juiste tijdstip in een zaaltje te krijgen, dus val je terug op aannemelijke vertegenwoordigers. Aannemelijk, omdat het onduidelijk is hoe mensen worden geselecteerd om bij het kleine gezelschap te mogen horen die de heidag mag bijwonen. Je loopt daarmee risico’s de wisdom van die ene ‘genius’ mis te lopen, en in elk geval loop je mis dat medewerkers zich betrokken voelen. De beruchte ‘buy in’ voor de executiefase wordt direct al geriskeerd. Online instrumenten, zoals CouncilWise of SwotWise, maken echter het betrekken van grote aantallen mensen plaats-en tijdonafhankelijkheid. Zij mogen in eigen bewoordingen hun analyse delen en reken maar dat ze dat doen en willen, en vervolgens mogen ze meestemmen. Dit betekent dat beslissers niet langer de beperking hoeven te accepteren die voorheen zo valide was: de volledige achterban kan betrokken worden.

Een ander punt dat naar voren kwam was mijn vraag: “Zijn er werkelijk vragen, strategisch van aard, die medewerkers niet aan zouden kunnen, niet zouden kunnen begrijpen?”

In eerste instantie was het antwoord ja: een vraag als “Ervaar je dat binnen de organisatie respect heerst voor elkaar?” werd als te abstract gezien voor de medewerker. Dit heb ik uitgedaagd met het volgende voorbeeld. Een goede receptioniste heeft met meer klanten per dag van doen, dan een gemiddelde sales medewerker. Zij is het eerste contact tussen klant en organisatie en kan die eerste ervaring met respect en betrokkenheid succesvol maken. Bovendien neemt zij ook waar hoe collega’s haar behandelen en bezoekers achteloos en met haast passeren en dus negeren. Kan zij zo’n vraag beantwoorden: dat denk ik wel, ja. Sterker nog, dat weet ik zeker. En wie zijn wij om dat niet te proberen, om dat vertrouwen niet te bieden? Medewerkers willen graag bijdragen, en willen niet graag buitengesloten worden.

De gehele bespreking was zeer open, vooral richting einde. Waar voorheen de CEO almachtig behoorde te weten wat bij klanten leeft en op markten speelt, en daarna enkele vertegenwoordigers vanuit bedrijfsonderdelen het strategische gesprek konden verrijken, is de volgende stap om medewerkers bij strategische dialogen te betrekken. Dat kunnen zij, en online instrumenten verlagen de drempel en daarmee de ‘transactiekosten’. En dat was nu net de reden om het vroeger niet te doen en nu wel. Zij zijn er klaar voor en willen betrokken worden, groei en succes, samen. En daar gaat het om.

Interesse in een break-out gesprek over feedback op de werkvloer en van klanten? We plannen graag een afspraak, uiteraard zonder kosten.

En: meld je aan voor nieuwe, praktische blogs.

Maurik Dippel, +31 85 401 11 61, Maurik@CouncilWise.com