This is Our Blog

(Nederlands) Professioneel vlooien doe je Zoo!

Screen Shot 2015-09-17 at 10.12.58Chimpansees vlooien elkaar, niet omdat ze vlooien hebben, maar wel om elkaars vacht ‘schoon’ te houden en met elkaar in contact te zijn. Bij dit vlooien wordt de hogere in rang gevlooid door de lagere in rang. Het vlooien bevestigt daarmee de onderlinge posities. Daarnaast schept het vlooien een band. Immers: degene die gevlooid wordt, zal met zijn rug naar de vlooiende aap moeten gaan zitten. Daar is vertrouwen voor nodig. Zolang de vlooier dat vertrouwen niet beschadigt, zal sprake zijn van een goede verstandhouding. Het vlooien schept en bevestigt dus een onderlinge band. Vlooien wordt door chimpansees ook gebruikt om bij de leider in de gunst te komen. Maar wat kunnen leidinggevenden hier nu van leren?

Organisaties kennen intensieve of minder ingrijpende hiërarchiën. Deze ondersteunen idealiter een voorspelbare structuur van werken en het maken en naleven van afspraken. Leidinggevenden moeten binnen deze hiërarchie vertrouwen tonen aan medewerkers, aan hun teams. Nu hoeven we professioneel gezien niet ineens aan elkaar te gaan zitten, maar vaker en regelmatig contact met elkaar is een grote stap in de richting van effectiever communiceren. Praktisch betekent dit dat we wat vaker bij elkaar ‘aanwaaien’ voor een kort gesprek, waarbij naast interesse in de zakelijke kant ook en vooral interesse in de persoonlijke kant van een medewerker wordt getoond. Hoe waar is de uitspraak ‘mijn deur staat altijd open’ eigenlijk bij u in het bedrijf? Hoe frequent is het huidige contact met medewerkers van de verschillende afdelingen binnen uw bedrijf? En wat doet u om dit contact en verbinding te bevorderen? Wanneer u zichtbaar aanwezig bent, zullen de medewerkers als vanzelf het contact zoeken. Naast fysiek ‘vlooien’ met medewerkers en vertrouwen tonen, bieden online instrumenten voor dialoogvoering de mogelijkheid om gestructureerd en professioneel te vlooien, met respect voor de toenemende schaarste aan tijd.

Wanneer u zich meer en vaker openstelt voor deze korte persoonlijke contacten, zult u ervaren dat professioneel vlooien meer oplevert dan het kost. U moet alleen even over de drempel heen en ze vertrouwen tonen. En beseft u zich goed: professionals die advies durven vragen, tonen niet alleen vertrouwen maar worden als intelligenter beschouwd dan zij die dat nalaten, wat bleek uit recent onderzoek van Harvard.

Waar bestaat wel en niet draagvlak voor? Hoe denken uw medewerkers over de belangrijkste marktkansen om te benutten? Hun beste idee om slimmer met budget om te gaan voor training en ontwikkeling van henzelf? Welk obstakel het eenvoudigst kan worden weggenomen om slimmer werken mogelijk te maken? Tientallen concrete aanleidingen om vandaag te beginnen met professioneel vlooien. Nieuwsgierigheid, open-mindedness en ambitie zijn dan wel vereist. Interesse? Neem contact met ons op.

Daniel Seesink (www.BewustZoo.nl) en Maurik Dippel (www.CouncilWise.com)