This is Our Blog

(Dutch) Vergroot uw impact als consultant

Zoals één van onze consultant / partners onlangs zei: “door de inzet van online dialoogoplossingen van CouncilWise kan ik 5 stappen vooruit zetten én neem ik de stakeholders mee in de verandering.” CouncilWise werkt graag samen met consultants en zij met ons. De oplossingen van CouncilWise leveren direct een aantal voordelen voor de consultant. CouncilWise heeft 4 varianten van haar dialoogsoftware ontwikkeld en dit staat niet stil. De huidige 4 varianten (Dialoog, Stelling, SWOT en BusinessModelCanvas) laten de respondent kwalitatief (met open tekst) reageren op gestelde vragen, en in de tweede ronde reflecteren op ongefilterde, geanonimiseerde bijdragen van anderen en vervolgens stemmen en motiveren. Hierdoor gaan respondenten opnieuw nadenken, hun mening eventueel herzien en door het motiveren de consultant uniek inzicht geven in de ‘onderstroom’ van ervaringen van de crowd. En dat zorgt voor diepgang, op basis van een gelijke kans voor elke mening. De uitkomst komt in handen van de consultant (de gebruiker) die met de voordelen van deze online bevraging zorgt voor nieuwe kennis, betrokkenheid, en daarmee voor een onderscheidende enwaarde-volle pitch en uitvoering bij opdrachtgevers.

Stakeholders aan boord

Consultants opereren in een lastig speelveld met complexe stakeholders. Dit kunnen medewerkers, klanten, leveranciers en andere ‘community members’ zijn. Hoe beter en eerder de stakeholders aan boord zijn van de aanstaande verandering, hoe succesvoller de implementatie verloopt. Onze oplossingen zorgen ervoor dat de consultant zeer kosten-en tijdefficiënt grote aantallen stakeholders kan meenemen in het proces door gerichte, doordachte vragen te stellen. Respondenten worden werkelijk om hun inhoudelijke, kwalitatieve suggestie gevraagd en ervaren hierdoor dat hun suggestie er toe doet. Het stemmen in de tweede ronde zorgt voor een nog sterkere binding aan het project en slim inzicht in het draagvlak. Door deze manier van online bevragen van groepen krijgt de consultant in korte tijd inzicht in welke stakeholders suggesties deden die het meeste draagvlak kregen en kunnen die stakeholders gericht betrekken, indien gewenst, bij vervolgstappen, of later betrekken als ambassadeur bij de implementatie. Hierdoor wordt ook duidelijk welke communicatie of interventies nog nodig zouden zijn: nu weet je immers wat er echt leeft en kun je pas echt een beeld vormen en acties bepalen.

“CouncilWise zorgt dat medewerkers en stakeholders ervaren dat hun mening er toe doet. Dit zijn belangrijke ‘drivers’ voor betrokkenheid en motivatie, zoals organisaties als Gallup en Effectory in onderzoek aantonen”.

Meer intelligente, creatieve data

Een goed consultant snapt welke processen nodig zijn om tot het beste resultaat te komen. Het verkrijgen van de juiste data, in een zo vroeg mogelijk stadium, zorgt ervoor dat je als consultant de kans verkleint om missers te maken, briljante analyses of oplossingen over het hoofd te zien, of het verwijt krijgt stakeholders te hebben overgeslagen. Onze oplossingen zorgen dat jij als consultant de oren en ogen van de organisatie makkelijk kunt bevragen en hun ervaring en kennis tot je beschikking krijgt. Hierdoor hou je grip op het proces, inzicht in wat er werkelijk toe doet, en verkrijgt meer input voor de beste analyses en oplossingen.

“Door de inzet van CouncilWise begrepen wij precies welke pijnpunten, percepties en kansen meegenomen konden worden in het project. Het is ondenkbaar om dit met 2 of 3 workshops te realiseren. Dan zijn altijd immers dezelfde mensen aan het woord, en die honderden anderen niet.”

“Met CouncilWise stellen we open, kwalitatieve vragen waar we de uitkomst dus niet van dicteren: de respondent bedenkt deze zelf, waarna er gestemd en gemotiveerd mag worden op de geanonimiseerde suggesties van anderen. Dit zorgt voor unieke, nieuwe data, die ik met een interview of traditionele enqûete niet zou hebben gekregen.”

Van project naar (doorlopende) dienst

De consultant kan onze oplossingen bij herhaling toepassen: een SWOT bijvoorbeeld, kan immers elk kwartaal worden herhaald om progessie te monitoren en bijsturing mogelijk te maken. Een business model verdient elk jaar een he(r)rijking en markten veranderen zo snel, dat door het jaar heen, diverse vragen aan stakeholders kunnen worden voorgelegd, zoals:

  • wat is in jouw ogen het belangrijkste obstakel dat uitvoering van het plan hindert?
  • welke belangrijke bedreiging in de markt neem je momenteel waar?
  • welke nieuwe kans bespeur jij waar de organisatie mee aan de slag zou moeten?

Hierdoor kun je als consultant monitoring en bijsturing aanbieden aan de opdrachtgever. Bijvoorbeeld door elk kwartaal of elke maand een vaste vraag te stellen en resultaten daardoor door de tijd heen vergelijken.

“Door doorlopende vragen te stellen, of stellingen voor te leggen, houden we medewerkers en betrokkenen actief ‘aan boord’. Ze blijven meedenken en meedoen. Op deze manier is de digitale dialoog geen eendagsvlieg meer maar beïnvloeden we op constructieve manier hun gedrag: iedereen staat AAN!”

Danny Gorter, CTO van CouncilWise: “We hebben een Library met >60 succesvolle dialoogvragen ingebouwd. Hierdoor kan de consultant nog slimmer en sneller aan de slag, door deze te gebruiken of zich te laten inspireren. We kunnen ook maatwerk Libraries inbouwen die passen bij het consultancy werk zodat meerdere consultants dezelfde succesvolle, standaardvragen hanteren in hun online dialoogvoering.”

Inmiddels werkt CouncilWise samen met diverse consultants, zoals WissemaGroup, B&T, MeetingMoreMinds, BewustZoo, WieKiesJij, eMansion en Berenschot. Zij kunnen focus houden op excellente consultancy, terwijl wij focus houden op excellente dialoogsoftware.

Nieuwsgierig? Deze week nog aan de slag met een versie in jouw eigen huisstijl? Contact ons direct. Wij gaan graag in dialoog om jouw klanten en jouw werk nog waarde-voller te maken.

Neem contact op met Maurik Dippel of Friso Bonga. Of via +31 (0)85- 401 11 61. www.CouncilWise.com en volg ons voor meer nieuws, @CouncilWise